ARMSME

Armenian small and medium enterprises

Search
Close this search box.

Հրապարակվել է օգոստոսի մակրոտնտեսական օպերատիվ ցուցանիշները

2023թ. հունվար– օգոստոսին 2022թ. հունվար– օգոստոսի համեմատությամբ`

 • Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 10.4 %
 • Արդյունաբերության թողարկման ծավալը կրճատվել է -0.1%–ով
 • Ծառայությունների ծավալն աճել է 14.8%–ով
 • Առևտրի շրջանառությունն աճել է 23.1%–ով
 • Շինարարության ծավալն աճել է 17.3%–ով
 • Արտահանման ծավալն աճել է 51.8%–ով
 • Ներմուծման ծավալն աճել է 53.8%–ով։
 • 2023թ․ օգոստոսը 2022թ․ օգոստոսի համեմատությամբ
 • Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 10.9%
 • Արդյունաբերության թողարկման ծավալը կրճատվել է -3.7%–ով
 • Ծառայությունների ծավալն աճել է 13.8%–ով
 • Առևտրի շրջանառությունն աճել է 23.5%–ով
 • Շինարարության ծավալն աճել է 17.5%–ով
 • Արտահանման ծավալն աճել 6.1%–ով
 • Ներմուծման ծավալն աճել է 12.4%–ով։
Կիսվել նյութով